Entradas

 

QUÈ SÓN ELS BONS DE COMERÇ LOCAL?

Es tracta d’uns bons comercials que incrementen la inversió del client als comerços de Xàtiva mitjançant un augment del doble del seu import.

En la 4a edició, els bons tindran un valor de compra de 20€ amb valor final de 40€.

L’import màxim que podrà adquirir un ciutadà serà de 40€ valor de compra/ 80€ valor final, és a dir, cada ciutadà té dret a la compra de dos bons, fins esgotar existències.
En aquesta 4a edició, per a adquirir el bo, el ciutadà ha d’entrar en www.reactivemxativa.com, punjar en la secció “Bons Comerç Local” i seguir les instruccions de compra.

 

  • Cada ciutadà haurà de registrar-se, obligatòriament, abans de fer la compra, amb la finalitat d’estimar i controlar la restricció estipulada d’adquisició de bons a dos per DNI.
  • Una vegada adquirit el bo, el ciutadà podrà bescanviar-lo al comerç/empresa que vullga, sempre i quan aquesta pertanga a la campanya.
  • Per qüestions de desenvolupament tècnic en la gestió informàtica de venda de bons per part de l’entitat bancària encarregada de dita gestió, l’adquisició només serà possible a efectes locals.
  • El bo vindrà representat amb un localitzador que el client podrà fer efectiu al comerç mostrant-lo imprés o descarregat al seu dispositiu mòbil.
  • La venda de bons i la seua validesa estan vigents des del 15 de desembre de 2022 fins el 15 de Juny de 2023.

DISTINITUS DELS BONS DE COMERÇ LOCAL

Els bons es podran canviar als establiments que presenten el distintiu identificatiu que serà visible i corporatiu dels “Bons de comerç local a Xàtiva”.
Aquests estan diferenciats en 6 seccions i dissenys:
Serveis, Electrodomèstics, Alimentació, Sanitat, Comerç en general i Hostaleria

PARTICIPACIÓ DE COMERÇOS

Els bons es poden bescanviar, en aquesta 4a fase, en 227 comerços adherits a la campanya i inscrits pel formulari web de www.reactivemxativa.com.
Aquests comerços han de complir amb les Bases Reguladores de la campanya dels bons de comerç local publiades a www.reactivemxativa.com i tenen com a requisit indispensable ser una micropime ubicada a Xàtiva.

PROCÉS DE CANVI I FUNCIONAMENT DELS BONS

  • Cada comerciant inscrit en la campanya rebrà un “login” per part de Caixa Ontinyent que haurà d’introduir en la plataforma online per tal d’identificar-se.
  • Tanmateix, en aquesta plataforma haurà d’ingressar, una vegada formalitzada cada venda, el codi del bo bescanviat i el DNI del ti- tular del bo.
  • D’aquesta manera, queda automàticament registrada l’operació, el control de la qual es durà a terme des d’ Adexa, Caixa Ontinyent i el propi comerç.

Els comerciants rebran els diners de cada operació registrada i justifica- da per part de l’òrgan gestor de la campanya, Adexa, en els dies estipulats.

Adexa és l’encarregada, també, de donar suport a la ciutadania i, per a tal efecte, posa a disposició dels usuaris el següent telèfon: 622129573
Del mateix mode els ciutadans podran rebre atenció presencial a la seu d’Adexa, ubicada a Avda. Corts Valencianes, s/n de Xàtiva.

Si un usuari vol bescanviar el bo d’una altra persona, serà indispensable presentar l’autorització creada per a tal efecte, que es pot descarregar a www.reactivemxativa.com o es pot emplenar en la mateixa seu d’Adexa, sempre amb la signatura de les persones implicades.